ANFALL

CL-bibeln - - NAPOLI -

Att Ar­ka­di­usz Milik kun­de pre­ste­ra i Ne­der­län­der­na rå­der det inga tvi­vel om. Men hur står han sig nu mot be­tyd­ligt tuf­fa­re mot­stånd? Han ska er­sät­ta den bäs­ta mål­skyt­ten i Se­rie A:s histo­ria, och rik­tigt där är han in­te än­nu. Tunga skor att fyl­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.