And­rij JARMOLENKO

CL-bibeln - - DYNAMO KIEV -

Född: 1989-10-23. 189 cm, 81 kg.

Land: Ukrai­na. Kom från: Dy­na­mo Ki­ev II, 2008. Ue­fa­mat­cher/mål: 71/17. Lands­kam­per/mål: 62/25.

Den sto­ra stjär­nan. Kri­ti­se­ra­des ti­digt i sin kar­riär för att spe­la för egen vin­ning men är nu­mer myc­ket upp­skat­tad och en av la­gets le­da­re. Många und­rar hur Ki­ev har kun­nat be­hål­la 26-åring­en över som­ma­ren när stor­klub­bar­na ryckt i ho­nom.

>>an­fal­la­re<<

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.