Myko­la MOROZIJUK

CL-bibeln - - DYNAMO KIEV -

Född: 1988-01-17. 175 cm, 71 kg.

Land: Ukrai­na. Kom från: Me­ta­lurg Do­netsk, 2015. Ue­fa­mat­cher/mål: 8/0. Lands­kam­per/mål: 13/1.

Har va­rit i klub­ben ti­di­ga­re, men den se­jou­ren tra­sa­des sön­der av ut­lå­ning­ar. Kom­mer of­tast att fin­nas med i star­tel­van när Dy­na­mo kli­ver ut på pla­nen. Främst hö­ger­back, men kan spe­la på al­la kant­po­si­tio­ner. Pass­nings­fo­ten är hans sig­num.

>>back<<

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.