Olek­sandr RYBKA

CL-bibeln - - DYNAMO KIEV -

Född: 1987-04-10. 193 cm, 92 kg.

Land: Ukrai­na. Kom från: Do­pingav­stäng­ning, 2014. Ue­fa­mat­cher/mål: 15/0. Lands­kam­per/mål: 2/0.

Har ta­git tre li­ga­tit­lar med Dy­na­mo och en med Sjakhtar Do­netsk. Testa­des po­si­tivt för do­ping 2011 och av­tjä­na­de en drygt två år lång av­stäng­ning in­nan han anslöt till Ki­ev. Har fått vän­ja sig vid att sit­ta på bän­ken och är en po­ten­ti­ell arv­ta­ga­re till Sjovkovskij.

>>mål­vakt<<

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.