1975

CL-bibeln - - DYNAMO KIEV -

Året då klub­ben tog bå­de sin och Sov­je­tu­ni­o­nens förs­ta Eu­ro­pa­ti­tel. Det­ta ef­ter en se­ger med 3–0 i fi­na­len mot un­gers­ka Fe­ren­cváros. La­get fort­sat­te se­dan på den in­slag­na vägen se­na­re på året i Su­per­cup­fi­na­len, där de mo­ta­de till­ba­ka stjärnspäc­ka­de Bay­ern Mün­chen med 3–0. Hat­t­rick­skytt den gång­en var Oleg Blok­hin, som se­dan ut­sågs till he­la Eu­ro­pas bäs­ta spe­la­re och mot­tag Bal­lon d’Or. De närms­ta tio åren kom att bli en stor­hets­tid för Dy­na­mo med åt­ta in­hems­ka po­ka­ler ut­ö­ver se­g­rar­na ut­om­lands.

Oleg Blok­hin.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.