FICK SPE­LA CL IN­FÖR TOM­MA LÄKTARE

CL-bibeln - - DYNAMO KIEV -

BESTRAFFADES

I fjol spe­la­de Dy­na­mo Ki­ev si­na två sista hem­ma­mat­cher i CL-grupp­spe­let in­för tom­ma läktare och fick bö­ta en mil­jon kro­nor. An­led­ning­en var att de­ras sup­port­rar miss­hand­la­de fy­ra mörk­hy­a­de Chel­se­afans när la­gen möt­tes.

Det var in­te förs­ta gång­en Ki­ev bestraffades för att sup­port­rar­na be­tett sig ra­sis­tiskt. Ti­di­ga­re sam­ma år fick de spe­la in­för re­du­ce­rad publik på grund av en in­ci­dent i Eu­ro­pa Le­a­gue.

Men kans­ke var det sista gång­en. Nu har Ue­fa be­stämt att vid näs­ta ra­sis­tis­ka ak­tion närms­ta tre åren får de per au­to­ma­tik spe­la näs­ta match på en publiklös are­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.