Sergej REBROV

CL-bibeln - - DYNAMO KIEV -

Född: 1973-06-03. Land: Ukrai­na An­tal år på pos­ten: 2.

Kom från: Sko­lad i Dy­na­mo. Me­ri­ter: Dub­bel ukrainsk mäs­ta­re, dub­bel ukrainsk cup­mäs­ta­re som trä­na­re. Nio­fal­dig ukrainsk mäs­ta­re, sju­fal­dig ukrainsk cup­mäs­ta­re, dub­bel rysk mäs­ta­re, tur­kisk mäs­ta­re som spe­la­re.

Fått en fly­gan­de start på sin tränar­kar­riär med två ra­ka li­ga­seg­rar. Tog över hu­vud­an­sva­ret 2014 ef­ter fy­ra år som as­si­ste­ran­de. Har gjort över 200 mat­cher som spe­la­re i klub­ben. Är ra­di­o­fan­tast och gil­lar att lä­sa ”Vem gjor­de det?”-no­vel­ler – be­rät­tel­ser där lä­sa­ren får väl­ja ut­gång­ar­na själ­va.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.