JAGAT BYTE I EU­RO­PA...

CL-bibeln - - DYNAMO KIEV -

FAN­SENS HOPP

And­rij Jarmolenko är fostrad i Ki­ev och har gjort över 200 po­äng på 324 mat­cher för klub­ben. Det­ta har gjort att fle­ra stor­klub­bar runt om i Eu­ro­pa rik­tat blic­kar­na mot Ukrai­nas hu­vud­stad. Li­ver­pool och Tot­ten­ham har bå­da va­rit ute ef­ter Ki­ev-pro­duk­ten. Även Mi­lan har ki­kat ös­terut ef­ter att And­rij Sjevtjen­ko re­kom­men­de­ra­de Jarmolenko i som­ras.

En ska­da i bör­jan av li­ga­spe­let har dock gjort att in­tres­set stag­ne­rat och nu hop­pas fan­sen att ha ska bä­ra la­get mot nya fram­gång­ar i minst en sä­song till.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.