EU­RO­PA-ME­RI­TER

CL-bibeln - - DYNAMO KIEV -

Även om klub­ben in­te har nått nå­gon stör­re fram­gång ut­an­för lan­dets grän­ser de se­nas­te tre de­cen­ni­er­na har hu­vud­stads­la­get en ge­di­gen er­fa­ren­het från spel i Eu­ro­pa. Klub­bens tyngs­ta me­ri­ter är från 70- och 80-ta­let då man vann Ue­fas cup­vin­nar­cu­pen två gång­er – 1975 re­spek­ti­ve 1986. Har en se­mi­fi­nal­plats från 1999 som främs­ta pla­ce­ring i Cham­pi­ons Le­a­gue. Slog ut Por­to och gick till åt­ton­dels­fi­nal för­ra sä­song­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.