MÅL­VAK­TER

CL-bibeln - - DYNAMO KIEV -

En svag tvåa får mål­vaktsupp­sätt­ning­en i Dy­na­mo Ki­ev. Även om Sjovkovskij fort­fa­ran­de pre­ste­rar helt okej så har han sett si­na bäs­ta da­gar gå för­bi. Rybka kan va­ra bra, men be­hö­ver spel­tid ef­ter do­pingav­stäng­ning­en och Rudko är än­nu oer­fa­ren i des­sa sam­man­hang.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.