EUROPARUTIN

CL-bibeln - - DYNAMO KIEV -

Spe­lar Cham­pi­ons Le­a­gue el­ler Eu­ro­pa Le­a­gue var­je sä­song och de fles­ta spe­lar­na har va­rit med i fle­ra år. Har be­vi­sat att de kan be­seg­ra al­la på hem­ma­plan (även in­för tom­ma läktare, som i fjol) och för­ra sä­song­en gjor­de de även re­sul­tat på bor­ta­plan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.