MITTFÄLT

CL-bibeln - - DYNAMO KIEV -

Ett väl­ba­lan­se­rat mittfält som har bredd. Viss av­sak­nad av kre­a­ti­vi­tet, vil­ket kan ka­libre­ras ge­nom att ta ner González från an­fal­let. Åter­står att se om för­änd­ring­ar­na i for­ma­tio­ner­na som skett un­der in­led­ning­en av li­ga­spe­let, fun­ge­rar i Cham­pi­ons Le­a­gue.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.