FÖR­SVAR

CL-bibeln - - DYNAMO KIEV -

Stark och vik­tig lag­del. Höll nol­lan i fem av åt­ta CL-mat­cher för­ra sä­song­en. En bra start­fy­ra med god upp­back­ning bak­i­från ifall nå­gon el­ler någ­ra skul­le gå sön­der. Tap­pet av mitt­bac­ken Alek­san­dar Dra­go­vic till Bay­er Le­ver­ku­sen kan i värs­ta fall in­ne­bä­ra sto­ra pro­blem.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.