SÅ SPE­LAR BE­SIK­TAS

SPORT­BLA­DETS EL­VA

CL-bibeln - - BESIKTAS -

Gü­nes an­vän­de sig of­tast av en 4-2-3-1-for­ma­tion för­ra sä­song­en, men det åter­står fort­fa­ran­de att se hur han gör nu, när skyt­te­kung­en Ma­rio Go­mez – som med stor­lek och styr­ka en­sam kun­de hål­la up­pe ett an­falls­spel - har tac­kat för sig. An­nars är det här ett li­ka de­lar tek­niskt och tak­tiskt lag som kan fö­ra spe­let när så krävs och som kan bac­ka av och för­sva­ra-kont­ra när mot­stån­det blir li­te tuf­fa­re i in­ter­na­tio­nell mil­jö. Marcelo-Hutchinson-Özyakup är en central­lin­je som helst ska va­ra in­takt.

GÖNÜL SAHAN ZENGIN MARCELO HUTCHINSON RHODOLFO ÖZYAKUP TOSUN INLER ADRIANO QUARESMA

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.