1992

CL-bibeln - - BESIKTAS -

Här fis­kar vi upp 1992, som blev slu­tet på en glans­full era i klub­bens histo­ria. Be­sik­tas vann li­gan tre sä­song­er i följd, med start 1989/90 och man gjor­de det myc­ket tack va­re eng­els­ke ma­na­gern Gor­don Mil­ne och de tre spe­lar­na Me­tin Te­kin, Ali Gül­ti­ken och Feyy­az Ucar, som på BBC- el­ler MSN­manér kal­la­des för ”MAF”. Sup­port­rar­na sjöng sång­er om des­sa tre mus­ke­tö­rer och om du frå­gar en sann an­häng­a­re av ” The Black Eag­les” vil­ka som är de bäs­ta spe­lar­na i klub­bens histo­ria kom­mer sva­ret blixt­snabbt.

Gor­don Mil­ne.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.