SKA FÅ FÖRHÖJD UPP­LE­VEL­SE

CL-bibeln - - BESIKTAS -

FICK NY ARE­NA

10 april för­ra sä­song­en slogs por­tar­na upp till Vo­da­fo­ne Are­na, som är ny hem­vist för Be­sik­tas. Are­nan är en su­per­mo­dern kon­struk­tion med plats för drygt 42 000 åskå­da­re. Drygt 2 000 kvadrat­me­ter på are­nan är av­sed­da för re­stau­rang­er och 2 500 kvadrat­me­ter för ter­rass­re­stau­rang­er.

Här finns ock­så hög­tek­no­lo­gi som yt­ter­li­ga­re är tänkt att för­hö­ja upp­le­vel­sen för den som går och tit­tar på mat­cher­na. Be­sik­tas spe­la­de ti­di­ga­re på klas­sis­ka Inönü­sta­di­on, men där star­ta­de riv­nings­ar­be­tet i ju­ni 2013.

Vo­da­fo­ne Are­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.