SÄ­SONG­EN BLEV STÖKIGT DI­REKT

CL-bibeln - - BESIKTAS -

KAS­TA­DE STEN

Knappt ha­de sä­song­en bör­jat för­rän oro­lig­he­ter bröt ut mel­lan ri­va­li­se­ran­de fans från de sto­ra Istan­bulklub-bar­na. In­för Su­per­cup­fi­na­len i Ko­nya, mel­lan li­ga­seg­ra­ren och cup­mäs­ta­ren, at­tac­ke­ra­des en buss med Be­sik­tasfans av sten­kas­tan­de Ga­la­ta­sa­raysup­port­rar. Dess­bätt­re blev ing­en all­var­ligt ska­dad.

Mat­chen vann Ga­la­ta­sa­ray ef­ter straff­lägg­ning. Ga­la lyc­ka­des pric­ka in tre av tre från el­va-me­ter­s­punk­ten me­dan Be­sik­tas mis­sa­de samt­li­ga tre in­le­dan­de straf­far.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.