TRÄ­NA­RE

CL-bibeln - - BESIKTAS -

En av lan­dets ab­so­lut mest fram­gångs­ri­ka trä­na­re, som har va­rit verk­sam un­der lång tid och där­för vet hur sa­ker och ting fun­ge­rar så­väl här som där. Har vun­nit bå­de cup och li­ga på hem­ma­plan och led­de dess­utom lan­det till ett hi­sto­riskt VM-brons 2002.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.