ANFALL

CL-bibeln - - BESIKTAS -

Klart an­stän­dig be­sätt­ning i in­hemsk kon­kur­rens, men i in­ter­na­tio­nell mil­jö är det knap­past nå­got som skräm­mer. Tap­par fjol­års­sä­song­ens in­lå­na­de skyt­te­kung Ma­rio Go­mez och för­lo­rar där­med så­väl po­wer, ett hu­vud­spel i topp­klass – och mål i mas­sor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.