EUROPARUTIN

CL-bibeln - - BESIKTAS -

Jodå, klub­ben har va­rit ute förr och vet hur man ska hands­kas med det fak­tum att man slåss bå­de på hem­ma­fron­ten och emel­lanåt på främ­man­de mark. Det är verk­li­gen ing­en bjäs­se i sam­man­hang­et, men det rå­der ing­et tvi­vel om att klub­ben för­tjä­nar be­ty­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.