Ser­gi ROBERTO

CL-bibeln - - BARCELONA -

Född: 1992-07-02. Längd: 178 cm. Vikt: 71 kg.

Land: Spa­ni­en. Kom från: Gim­nas­tic, 2006. Ue­fa­mat­cher/mål: 18/2. Lands­kam­per/mål: 1/0.

Kom till klub­ben som 14-åring. Tar små kliv he­la ti­den och spe­lar nu­me­ra rätt fre­kvent i första­la­get. Kän­ner sig hyf­sat be­kväm på de fles­ta po­si­tio­ner­na. Tek­niskt skick­lig och spels­mart. Kan få sitt ge­nom­brott den­na sä­song.

>>mitt­fäl­ta­re<<

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.