Jor­di ALBA

CL-bibeln - - BARCELONA -

Född: 1989-03-21. Längd: 170 cm. Vikt: 68 kg.

Land: Spa­ni­en. Kom från: Va­len­cia, 2012. Ue­fa­mat­cher/mål: 55/3. Lands­kam­per/mål: 47/6.

Solklart första­val som väns­ter­back och en av de bäs­ta i värl­den på sin po­si­tion. Rapp, tek­niskt skick­lig och taj­mar si­na löp per­fekt. Född i Bar­ce­lo­na och fostrad i FCB, men an­sågs in­te hål­la måt­tet och fick läm­na klub­ben 2005.

>>back<<

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.