Aleix VIDAL

CL-bibeln - - BARCELONA -

Född: 1989-08-21. Längd: 176 cm. Vikt: 73 kg.

Land: Spa­ni­en. Kom från: Se­vil­la, 2015. Ue­fa­mat­cher/mål: 12/2. Lands­kam­per/mål: 1/0.

Im­po­ne­ra­de stort i Se­vil­la och var tänkt att er­sät­ta Da­ni Al­ves som hö­ger­back, men har in­te alls mot­sva­rat för­vänt­ning­ar­na. För­vis­so av­stängd un­der hös­ten, men fick in­te sär­skilt myc­ket spel­tid un­der vå­ren. Upp till be­vis.

>>back<<

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.