EU­RO­PA-ME­RI­TER

CL-bibeln - - BARCELONA -

Här snac­kar vi en av de rik­tigt sto­ra bjäs­sar­na. Var länge i skug­gan av Re­al Madrid, men har suc­ces­sivt när­mat sig är­ke­ri­va­len. Har vun­nit tur­ne­ring­en fy­ra gång­er se­dan 2005/06 ef­ter fi­nal­seg­rar mot i tur och ord­ning Ar­se­nal, Man­ches­ter ­Uni­ted, Man­ches­ter Uni­ted och – 2014/15 – Ju­ven­tus. Har dock stu­pat i kvarts­fi­na­len två av de tre se­nas­te sä­song­er­na, vid bå­da till­fäl­le­na mot At­lé­ti­co Madrid.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.