2006

CL-bibeln - - BARCELONA -

Här är det ba­ra att väl­ja och vra­ka, men ef­ter viss be­tän­ke­tid har vi fast­nat för 2006. Av två skäl. Dels gick la­get obe­seg­rat ge­nom tur­ne­ring­en. Wer­der Bre­men, Udi­ne­se och Pa­nat­hi­nai­kos ex­pe­di­e­ra­des i grupp­spe­let och Chel­sea, Ben­fi­ca och Mi­lan av­hand­la­des i knock­out-spe­let, in­nan det var dags för fi­nal mot Ar­se­nal.

Trots ett ti­digt un­der­läge, 0—1, lyc­ka­des la­get vän­da och vin­na ef­ter en for­mi­da­bel slut­kvart, där svens­ke in­hop­pa­ren Hen­rik Lars­son spe­la­de ­hu­vud­rol­len med två målgivande passningar.

Lars­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.