VALDEBORTMADRIDFÖRBARÇA

CL-bibeln - - BARCELONA -

BLEV ALD­RIG RE­AL

Re­dan som 13-åring var Neymar nä­ra att skri­va kon­trakt med Re­al Madrid. I som­mar har bra­si­li­a­na­ren för­kla­rat var­för det ald­rig blev av:

– Jag kän­de helt en­kelt in­te för det. Jag ha­de in­te bråt­tom att kom­ma över till Eu­ro­pa den gång­en och drab­ba­des ald­rig av pa­nik ut­an av­vak­ta­de.

Först 2013 val­de Neymar att läm­na San­tos för Bar­ce­lo­na och un­der hans tre sä­song­er i klub­ben har det bli­vit 55 mål på 93 mat­cher. Onek­li­gen ett rätt hyf­sat fa­cit av 24-åring­en.

Neymar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.