Lu­is EN­RI­QUE

CL-bibeln - - BARCELONA -

Född: 1970-05-08. Land: Spa­ni­en.

An­tal sä­song­er på pos­ten: Två. Kom från: Cel­ta Vi­go 2014. Me­ri­ter: Vann Cham­pi­ons Le­a­gue, li­gan och cu­pen 2014/15.

Född i Gijon och en av in­te sär­skilt många som spe­lat bå­de för Re­al Madrid och Bar­ce­lo­na. Gjor­de 62 a-lands­kam­per som mitt­fäl­ta­re för Spa­ni­en. Har ti­di­ga­re trä­nat Bar­ce­lo­na B, Ro­ma i Ita­li­en och Cel­ta Vi­go. In­te alls li­ka yvig på och ut­an­för pla­nen som till ex­em­pel Pep Gu­ar­di­o­la ut­an hål­ler låg pro­fil.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.