MITTFÄLT

CL-bibeln - - BARCELONA -

Finns in­te myc­ket att an­mär­ka på. Busquets frisk och i form är en av värl­dens bäs­ta an­ka­re. Rug­gig spel­för­stå­el­se och tar näs­tan all­tid rätt be­slut. Iniesta aning­en ojämn nu­me­ra men all­tid vass i de vik­ti­ga mat­cher­na. Ra­ki­tic kom­plet­te­rar ut­märkt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.