FÖR­SVAR

CL-bibeln - - BARCELONA -

Ef­tersom la­get of­tast är spel­fö­ran­de och de mer of­fen­si­va spe­lar­na emel­lanåt fus­kar i de­fen­si­ven, ställs back­lin­jen på en hel del tuf­fa prov, vil­ka man löser - för det mesta. Piqúe själv­klar för­svars­chef. Åter­står att se hur man löser tap­pet av Da­ni Al­ves.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.