ANFALL

CL-bibeln - - BARCELONA -

Värl­dens skar­pas­te trio och ha­de det ba­ra va­rit möj­ligt att de­la ut ha­de vi gjort det ut­an att blin­ka. Leo Mes­si, Lu­is Suá­rez och Neymar har snabbt hit­tat ett yt­terst väl fun­ge­ran­de sam­ar­be­te, och när det kom­mer till av­slut är de samt­li­ga syl­vas­sa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.