John STONES

CL-bibeln - - MANCHESTER CITY -

Född: 1994-05-28. 187 cm, 79 kg.

Land: Eng­land. Kom från: Ever­ton, 2016. Ue­fa­mat­cher/mål: 5/0. Lands­kam­per/mål: 4/0.

Den mest spän­nan­de trans­fer­föl­jetång­en för­ra som­ma­ren hand­la­de om var Stones skul­le ham­na se­dan luk­ra­ti­va bud tril­la­de in li­te över­allt ifrån. Till sist öpp­na­de Ci­ty plån­bo­ken på vid ga­vel och pyn­ta­de 47,5 mil­jo­ner pund för att få loss 22-åring­en. Har po­ten­ti­al.

>>back<<

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.