Baca­ry SAGNA

CL-bibeln - - MANCHESTER CITY -

Född: 1983-02-14. 176 cm, 72 kg.

Land: Frank­ri­ke. Kom från: Ar­se­nal, 2014. Ue­fa­mat­cher/mål: 81/0. Lands­kam­per/mål: 64/0.

Be­tyd­ligt bätt­re in­sats från hö­ger­bac­ken än un­der hans förs­ta sä­song i Ci­ty. Har hun­nit bli 33 år gam­mal nu, men of­fen­sivt häng­er han fort­fa­ran­de med. Stod för fler as­sist än res­ten av för­sva­rar­na till­sam­mans, men li­tet frå­ge­tec­ken för de­fen­si­ven.

>>back<<

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.