FERNANDO

CL-bibeln - - MANCHESTER CITY -

Född: 1987-07-25. 183 cm, 76 kg.

Land: Bra­si­li­en. Kom från: Por­to, 2014. Ue­fa­mat­cher/mål: 72/1. Lands­kam­per/mål: 0/0.

Den de­fen­si­ve mitt­fäl­ta­ren stod för någ­ra upp­märk­sam­ma­de miss­tag i fjol, men hans ar­betska­pa­ci­tet gav bra be­talt för Ci­ty. Ba­ra 17 mat­cher från start dock, och med tan­ke på att han långt ifrån är en dröm­spelar­typ för Gu­ar­di­o­la lär det in­te bli fler mat­cher i år.

>>mitt­fäl­ta­re<<

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.