PRISADSOMBÄST–FYRAÅRIRAD

CL-bibeln - - MANCHESTER CITY -

MER ÄN SJÄLVMÅLSFANTOM

Al­la klub­bar i PL ut­ser årets spe­la­re ef­ter var­je sä­song. Tit­tar man på vil­ka som har fått ut­mär­kel­sen i Ci­ty de se­nas­te sä­song­er­na är det ing­et som di­rekt för­vå­nar. Agüero för­ra sä­song­en, Yaya Touré sä­song­en dess­förin­nan, rivjär­net Pablo Zabaleta 2012/13 och – för­stås – Agüero 2011/12. Men går man till­ba­ka yt­ter­li­ga­re någ­ra år får man sig en re­jäl över­rask­ning. Själv­måls­fan­to­men Ri­chard Dun­ne fick ut­mär­kel­sen fy­ra sä­song­er i följd från 2004/05. Dun­ne, i Ci­ty 2000–2009.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.