Pep GU­AR­DI­O­LA

CL-bibeln - - MANCHESTER CITY -

Född: 1971-01-18. Land: Spa­ni­en. An­tal sä­song­er på pos­ten: Ny.

Kom från: Bay­ern Mün­chen 2016. Me­ri­ter: Tre gång­er li­ga­mäs­ta­re med bå­de Bar­ce­lo­na och Bay­ern Mün­chen. Två gång­er CL-mäs­ta­re med Bar­ce­lo­na. Av Fi­fa ut­sedd till värl­dens bäs­te trä­na­re 2011. 47 A-lands­kam­per som spe­la­re.

In­no­va­tör med mas­sor av idéer om hur spe­let och spe­lar­na kan ut­veck­las. Många av dem sä­kert jät­te­bra, men en del av dem kans­ke in­te li­ka bril­jan­ta. Stäl­ler hår­da krav på si­na spe­la­re, och har setts ör­fi­la nå­gon som in­te för­står en in­struk­tion. Är själv en­ga­ge­rad, pas­sio­ne­rad och ka­ris­ma­tisk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.