ENSAFTIG PRISLAPP

CL-bibeln - - MANCHESTER CITY -

När han sig­na­de ett sex­års­kon­trakt i som­mar blev han histo­ri­ens näst dy­ras­te för­svars­spe­la­re. Det är med and­ra ord rim­ligt att kny­ta vis­sa för­hopp­ning­ar till Barns­ley­fost­ra­de John Stones den­na sä­song.

Ci­ty be­ta­la­de Ever­ton 47,5 mil­jo­ner pund för att få loss den 22-åri­ge in­ner­bac­ken, som i är­lig­he­tens namn pend­la­de rätt re­jält i pre­sta­tion för­ra sä­song­en och där­för in­te fick spel­tid i som­ma­rens EM. Histo­ri­ens dy­ras­te för­svars­spe­la­re är Da­vid Luiz, som Pa­ris SG lös­te ut från Chel­sea för 50 mil­jo­ner pund.

HÖG PRESS

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.