MITTFÄLT

CL-bibeln - - MANCHESTER CITY -

Här är det up­pe och snur­rar vid men det åter­står alltjämt för Gün­do­gan att vi­sa att han är världs­klass som an­ka­re och det åter­står alltjämt för Sterling att vi­sa att han är på rik­tigt. Silva ett an­nat li­tet frå­ge­tec­ken. Allt­mer ska­de­be­nä­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.