TRÄ­NA­RE

CL-bibeln - - MANCHESTER CITY -

Han, pre­cis som al­la and­ra i skrå­et, har si­na be­lac­ka­re, men går man ef­ter me­ri­ter är det full­stän­digt omöj­ligt att ge ett an­nat be­tyg. Han gjor­de Bar­ce­lo­na odöd­ligt och han tog Bay­ern till tre ra­ka li­ga­tit­lar. Han fix­ar nog den här ut­ma­ning­en ock­så.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.