MÅL­VAK­TER

CL-bibeln - - MANCHESTER CITY -

Fick in Bra­vo i slu­tet av fönst­ret och att han kom­mer att bli et­ta rå­der det inga tvi­vel om. En ru­ti­ne­rad her­re som, pre­cis som Pep öns­kar av si­na mål­vak­ter, är vass med föt­ter­na och duk­tig på att sät­ta igång spe­let. Caballero en mer än dug­lig back­up.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.