FÖR­SVAR

CL-bibeln - - MANCHESTER CITY -

En so­lid ska­ra, ab­so­lut, men i jäm­fö­rel­se med de all­ra bäs­ta går det omöj­ligt att de­la ut ett hög­re be­tyg. Kap­ten Kompany ex­tremt ska­de­be­nä­gen och hans arv­ta­ga­re John Stones har in­te rik­tigt tes­tats på högs­ta ni­vå. Ge­dig­na yt­ter­bac­kar, knap­past mer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.