To­bi­as STROBL

CL-bibeln - - B. M’GLADBACH -

Född: 1990-05-12. Längd: 188 cm. Vikt: 84 kg.

Land: Tyskland. Kom från: Hof­fen­heim 2016. Ue­fa­mat­cher/mål: 2/0. Lands­kam­per/mål: 0/0.

Kom som Bos­man i som­mar. De­fen­siv mitt­fäl­ta­re som un­der tre sä­song­er i Hof­fen­heim gjor­de 90 Bun­de­s­li­ga­mat­cher. Po­si­tions­sä­ker med hög ar­betska­pa­ci­tet. Kan an­vän­das som in­ner­back. Aspi­re­rar starkt på plats i star­tel­van.

>>mitt­fäl­ta­re<<

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.