SÅSPELARM’GLAD­BACH

CL-bibeln - - B. M’GLADBACH -

Trots om­fat­tan­de spe­la­r­om­sätt­ning i som­mar, där klub­ben bland an­nat har tap­pat för­svars­che­fen Ro­el Brouwers och de­fen­si­ve play­ma­kern Gra­nit Xhaka, ser det så här i upp­tak­ten av sä­song­en ut som att Schu­bert hål­ler fast vid tre­backs­lin­je och i öv­rigt en for­ma­tion som är väl­digt of­fen­sivt ba­lan­se­rad. Två wing­bac­kar, en av dem Oscar Wendt, som ska ta an­svar för kor­ri­do­rer­na och en lil­le­bror Hazard som får flyta runt li­te ef­ter be­hag bakom de bå­da an­falls­spet­sar­na, varav den ene helt sä­kert blir Raffael.

VESTERGAARD JOHN­SON STROBL SOM­MER CHRISTENSEN RAFFAEL HAZARD KRAMER HAHN ELVEDI WENDT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.