1977

CL-bibeln - - B. M’GLADBACH -

Det var på 1970-ta­let det hände gre­jer i Mön­cheng­lad­bach och där­för sving­ar vi oss till­ba­ka till nå­dens år 1977, då det bar av he­la vägen till Rom och fi­nal i Eu­ro­pacu­pen mot Li­ver­pool. Även­ty­ret in­led­des mot Austria Wi­en, där det blev se­ger med 3–1. Fort­sat­te mot To­ri­no, som slogs till­ba­ka med 2–1. I kvarten be­seg­ra­des Brüg­ge med 3–2 och i se­mi den ti­dens ko­loss Dy­na­mo Ki­ev med 2–1. Li­ver­pool blev för­vis­so för svårt i fi­na­len, men spe­lar­na hyl­la­des än­då re­ser­va­tions­löst som hjäl­tar när de åter­vän­de hem.

Al­lan Si­mon­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.