André SCHU­BERT

CL-bibeln - - B. M’GLADBACH -

Född: 1971-07-24. Land: Tyskland.

An­tal sä­song­er på pos­ten: En. Kom från: Tysklands U15-lands­lag 2015. Me­ri­ter: Tog Glad­bach till CL in­ne­va­ran­de sä­song.

Tog över som hu­vud­an­sva­rig i klub­ben i sep­tem­ber 2015 ­ef­ter spar­ka­de Lu­ci­en Fav­re, och fick job­bet per­ma­nent två ­må­na­der se­na­re ef­ter suc­céstart i li­gan. Fick ord­ning på spe­let och såg till att har­mo­nin åter­vän­de till trup­pen och är nu­me­ra stort upp­skat­tad bland så­väl spe­la­re som sup­port­rar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.