DUODANSK DYNAMIT IFÖRSVARET

CL-bibeln - - B. M’GLADBACH -

RØDE OG HVIDE

De har spe­lat ihop i dans­ka lands­la­get. Nu ska Andre­as Christensen, 20, och Jan­nik Vestergaard, 24, bil­da för­svars­mur i klubb­la­get ock­så. Christensen till­hör Chel­sea men är in­ne på sin and­ra lå­ne­sä­song i Glad­bach me­dan Vestergaard köp­tes in från Wer­der Bre­men i som­mar. Den 199 cm långe dansken ska ha kostat mot­sva­ran­de 120 mil­jo­ner kro­nor. Åter­står nu att se om dansk dynamit smäl­ler högt även i Cham­pi­ons Le­a­gue.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.