EU­RO­PA-ME­RI­TER

CL-bibeln - - B. M’GLADBACH -

Rätt im­po­ne­ran­de, fak­tiskt, men då får vi ta oss till­ba­ka än­da till 1970-ta­let och mini­dansken Al­lan Si­mon­sens glans­da­gar. Sä­song­en 1976/77 avan­ce­ra­de klub­ben he­la vägen till Eu­ro­pacup­fi­nal, i Rom, men där blev det för­lust, 1–3, mot ­då­ti­dens gi­gant Li­ver­pool. Si­mon­sen kvit­te­ra­de till 1–1 i upp­tak­ten av and­ra halv­lek, men det hjälp­te fö­ga. Sä­song­er­na 1974/75 och 1978/79 tog klub­ben hem Ue­facu­pen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.