TRÄ­NA­RE

CL-bibeln - - B. M’GLADBACH -

Knap­past su­perru­ti­ne­rad, men det här är en väl­ut­bil­dad her­re som re­dan, un­der sin in­te allt­för fram­gångs­ri­ka ak­ti­va, kar­riär bör­ja­de trä­na al­le­han­da ung­dom­slag. Var un­der pe­ri­od verk­sam in­om för­bun­det. Fick stort an­svar för­ra sä­song­en – och le­ve­re­ra­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.