EUROPARUTIN

CL-bibeln - - B. M’GLADBACH -

Klub­ben var mer el­ler mind­re än makt­fak­tor i sam­man­hang­et för 40-ta­let år sen, men det var då det. Da­gens ge­ne­ra­tion spe­la­re är in­te di­rekt bort­kom­na ut­an­för lands­grän­sen, men i jäm­fö­rel­se med vis­sa and­ra klub­bars spe­la­re står de sig än­då rätt slätt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.