FÖR­SVAR

CL-bibeln - - B. M’GLADBACH -

Här ham­nar vi först mitt emel­lan

men lan­dar till slut än­då på

Ett par av fjol­års­sä­song­ens tyngs­ta pjä­ser har för­vis­so läm­nat för and­ra ut­ma­ning­ar, men å and­ra si­dan: de som har hand­lats in för att er­sät­ta ser så här långt ut att hål­la sam­ma klass. och

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.