ANFALL

CL-bibeln - - B. M’GLADBACH -

Hål­ler väl­digt hög klass i in­hemsk kon­kur­rens, men i det­ta sam­man­hang finns det såklart and­ra klub­bar med mer pul­ver. Raffael är fix­stjär­nan och li­te av en mål­ma­skin, och oav­sett vem Schu­bert väl­jer att bac­ka upp bras­sen med så du­ger det mer än gott.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.